Локація: Харків, «Сабурова дача». Об’єкт: скульптура, золотий шар на бетонному сірому кубі зі сходинками.

Об’єкт «Голові земної кулі» у віртуальному просторі є монументом ідей українського авангарду 1920-х років. Це скульптура нереалізованого проекту Василя Єрмілова. Робота — маніфест авангарду, спочатку стертого сталінським режимом, згодом нейтралізованого в межах уніфікованого визначення «російський авангард», а потім позбавленого власного політичного змісту в рамках української художньої історіографії періоду декомунізації.

Віртуальний пам’ятник «Голові земної кулі», який присвячено Велимиру Хлєбникову, розташований на території психіатричної клініки, знаменитої «Сабурової дачі», де Хлєбников рятувався від призову під час Першої світової. Цей жест претендує подолати стигми, що лежать на пацієнтах психіатричних закладів.

Монумент ленінської епохи

Локація: Харків, площа Свободи, на місці знесеного Леніна навпроти Держпрому. Об’єкт: геометрична скульптура з сірого однорідного бетону, в якому вгадується символіка серпа і молота.

Пам’ятник трьом російським революціям

Локація: Київ, Печерськ, на місці пам’ятника Пилипу Орлику Об’єкт: три геометричні фігури, закарбовані в одну композицію.

Установлення «Пам’ятника трьом російським революціям» у Києві на місці монумента Пилипу Орлику утверджує перевагу спадщини авангарду над пострадянським псевдокласичним кітчем. Так звані три революції (згідно з Єрміловим — повстання декабристів і революції 1905 та 1917 років) охоплювали й українські території у складі Російської імперії, тому монумент Єрмілова безпосередньо пов’язаний з історією України.

Ідея побудови цих трьох пам’ятників майже через століття після створення ескізів і моделей демонструє складні відносини між політичним контекстом, авторським наміром і громадським замовленням, як це було в епоху тоталітарних «великих наративів».


Добавить комментарий